RODO

Polityka Prywatności RODO W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej zwane jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy iż: Administratorem Twoich danych jest: AndRee GROUP Andrzej Toffel z siedzibą 05-830 Walendów ul Sadowa 33H NIP: 6791529905,
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Właściciel firmy Andrzej Toffel posiadający dostęp do danych o charakterze TAJNE, NATO SECRET, EU SECRET
Sposób pozyskania danych: Dane które przetwarzamy, zostały nam przez Ciebie przekazane podczas procesu składania zamówień drogą e-mailową, podczas wyszukiwania w internecie dostawców usług, zostały również przez nas zebrane podczas Twojej aktywności na naszej stronie internetowej lub publicznych forach dyskusyjnych (typu Facebook, Twitter, itp. ), otrzymaliśmy je podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych np. na targach branżowych czy spotkaniach towarzyskich. Dane także mogły zostać nam przekazane od osób prywatnych i firm na zasadzie poleceń. Nie kupujemy gotowych baz danych.
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? : Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Ciebie zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AndRee GROUP Andrzej Toffel przetwarza Twoje dane w poniższych celach:
- zapewnienie usług płatniczych,
- zapewnienie bezpieczeństwa serwisu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
- monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników na stronie internetowej w celu rozwijania,
- ulepszania funkcjonalności serwisu internetowego, szacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników,
- informowaniu Cię o produktach, którymi możesz być zainteresowany oraz ofertach specjalnych;
- prowadzenia dozwolonych przez Ciebie, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Tobą poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail czy telefon; - obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Działowi Handlowemu oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; - organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych
- dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
- prowadzenie analiz statystycznych;
- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
Jeśli się na to zgodzisz akceptując odpowiedni zapis na naszych stronach www, przetwarzamy Twoje dane osobowe także w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych? : Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:
- sprostowanie (poprawienie danych)
- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych;
- ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku);
- dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych);
- przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Stosowny wniosek można złożyć e-mailowo na andrzej@andree.pl lub listownie na adres firmy 05-830 Walendów ul. Sadowa 33H. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? : Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;
- Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności: - obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne; - podwykonawcom wspierających nas np. wykonaniu złożonego przez Ciebie zamówienia; - podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, marketingowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
2) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz;
- podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
- podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Twojej strony
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? : Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Także w szczególnym przypadku wyrażenia chęci skorzystania z zaoferowanej przez nas oferty safari w celu końcowej finalizacji transakcji (negocjacje cenowe i zakup imprezy) dane mogą zostać na Państwa prośbę i za specjalną jednorazową zgodą przekazane organizatorowi safari African Mosaic Tours and Safaris z siedzibą w Kenii prowadzonej przez Maxa Abeid.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym w formie profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? : Na chwilę obecną nie, jednak zastrzegamy iż w przyszłości Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym do profilowania), jednakże nie będzie to wpływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
(c)2019,AndRee GROUP Andrzej Toffel 2020 All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 53638
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem