Consulting

AndRee CONSULTING w ścisłej współpracy z firmą SKIPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa rozwiązuje problemy naszych Klientów w zakresie:
1) Obsługi prawnej nieruchomości (wyjaśnianie problemów prawnych, przeprowadzanie postępowań spadkowych, działania przeciw postępowaniom komorniczym itp.)
2) Audytu nieruchomości przed zakupem
3) Doradztwa w postępowaniach sądowych (komornicy, rozwody, wyszukiwanie majątków itp. )
4) Doradztwa biznesowego (analizy rynku, badania konkurencji, przygotowywanie biznesplanów itp.)
5) Doradztwo przetargowe (pomysły, zasady czytania zapytań, zasady pisania ofert, analizy rynku)
6) Doradztwo kredytowe i leasingowe (przygotowanie dokumentów, opiniowanie umów itp.)
7) Wprowadzanie firm na rynek polski
8) Wprowadzanie polskich firm na rynek afrykański
9) Uczymy prowadzenia analiz finansowych
10) Szkolenia

Pracujemy w oparciu o współpracę z wieloma sprawdzonymi partnerami krajowymi (między innymi firmy detektywistyczne, agencje ochrony, wywiadownie gospodarcze), a także organizacjami międzynarodowymi takimi jak:
AIAPS - International Agency of Public Security Department of International Police z siedzibą w Genewie,
IHRC – International Human Rights Commission
World Public Security (Międzynarodowa Korporacja Policja Bezpieczeństwa Publicznego z siedzibą na Ukrainie).
Posiadamy bogate doświadczenie zawodowe i praktyczne.
Swoje usługi wykonujemy z zachowaniem tajemnicy służbowej i w trosce o dobro naszych Klientów.
AndRee CONSULTING in close cooperation with SKIPER limited liability company Limited partnership solves the problems of our clients in the following areas:
1) Real estate legal services (clarifying legal problems, conducting inheritance proceedings, actions against bailiff proceedings, etc.)
2) Real estate audit before buying
3) Advice in court proceedings (debt collectors, divorces, property search, etc. )
4) Business consulting (market analysis, competition research, business plan preparation, etc.)
5) Tender advice (ideas, rules for reading queries, rules for writing offers, market analysis)
6) Credit and leasing consultancy (preparation of documents, issuing opinions on contracts, etc.)
7) Introducing companies to the Polish market
8) Introduction of Polish companies to the African market
9) We teach financial analysis
10) Trainings

We work on the basis of cooperation with many proven domestic partners (including detective companies, security agencies, business intelligence services) as well as international organizations such as:
AIAPS - International Agency of Public Security Department of International Police based in Geneva,
IHRC - International Human Rights Commission
World Public Security (International Corporation of Public Security Police based in Ukraine).
We have extensive professional and practical experience.
We provide our services with professional secrecy and care for the good of our clients.

(c)2019,AndRee GROUP Andrzej Toffel 2019 All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 12719
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem